Binnenkort in het Broedershuis St. Marie:


Mensen die geloven dat, zoals Jezus al zei,
je meer mens wordt door lief te hebben,
en iedereen zijn unieke mogelijkheden heeft
om samen de aarde meer leefbaar te maken.

696740787
Wij doen dat door:

  • te kiezen voor een weg die dichter bij God en dichter bij jezelf brengt
  • een weg van eenvoud en oprecht begaan zijn met het lijden van een ander
  • een weg die energie geeft om goede wil om te zetten in een effectieve aanpak

“Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.” (Mat.23:8-11)

Opdracht

Mensen zijn verwant aan elkaar en daarom proberen we oprecht en met geloof in ieders waarde:

  • te bouwen aan een oprechte broederschap waarin ieders waarde erkend en gerespecteerd wordt;
  • dienstbaar de potenties van armen en zwakken te ontwikkelen, vooral in het begeleiden van jongeren.

“Het is steeds een trek van onze Congregatie geweest haar toewijding te laten uitgaan naar de lichamelijk of geestelijk zwakke leerlingen. Wij moeten de opofferingsgezindheid ook nu opbrengen en ons de vereiste deskundigheid eigen maken”.(Cons. 209)